Afwezig, ziek- of betermelden

De volgende punten zijn belangrijk wanneer uw zoon of dochter afwezig of ziek is:

  • U dient tussen 07.45 en 08.45 uur de afwezigheid door te geven (met vermelding van de reden en duur).
  • Dit kan telefonisch (036- 549 19 17) of via e-mail aan ons secretariaat. 
  • Vermeld altijd de klas en leerkracht van uw zoon/dochter.
  • Heeft uw zoon/dochter behandeling of ondersteuning bij één van onze ketenpartners, dan graag zelf ook bij hen afmelden en beter melden.
  • Het taxivervoer dient u zelf af te melden bij ziekte of afwezigheid. Ook hierbij is het belangrijk om zelf uw zoon/dochter weer beter te melden. 


Let op!
Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk extra vrij te krijgen van school. Het verzoek voor extra verlof dient minimaal drie weken van te voren schriftelijk te worden ingediend bij de directie van onze school. Hiervoor is dit formulier ontwikkeld. De directie geeft slechts toestemming voor extra verlof als hier een wettelijke grond voor is.

< Terug naar Praktische informatie