Schoolplan

Het schoolplan van Olivijn is een richtinggevend document voor de planningsperiode van 4 jaar.
Op dit moment zijn wij bezig het schoolplan voor 2020-2024 op te stellen.

Hier treft u ons schoolplan aan voor de periode 2016‐2020