Aanmelding

Oriëntatie en aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.  Helaas zitten de meeste groepen momenteel vol en zijn we gedwongen met een wachtlijst te werken. Momenteel hebben wij op Olivijn nog maar zeer beperkt plek. Afhankelijk van de leeftijd en de onderwijsbehoeften van een leerlingen wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is in de plekken die wij nog open hebben. In onderstaand schema ziet u de huidige plekken:

OB1 Gup (max. 10 lln.) stroom 1/2: VOL
OB2 Dolfijn (max 10 lln) stroom 3/4 : VOL
OB 3 Zeester (max 10 lln) stroom 4: VOL
OB4 Octopus (max 10 lln) stroom 5/6: VOL

MB1 Muis (max 8 lln) stroom 2/3: VOL
MB2 Kat (max 10 lln) stroom 2: VOL
MB3 Vos (max 12 lln) stroom 3: VOL
MB4 Hert (max 12 lln) stroom 3/4 : 2 plekken
MB5 Haas (max 10 lln) stroom 3/4: VOL
MB6 Tijgers (max 12 lln) Stroom 4: VOL
MB7 Zebra (max 12 lln) Stroom 4/5: VOL

BB1 Mus (max 8 lln) stroom 2/3: VOL
BB2 Raaf (max 10 lln) stroom 3: VOL
BB3 Duif (max 8 lln) stroom 3: VOL
BB4 Pauw (max 12 lln) stroom 3/4 : VOL
BB5 Zwaan (max 12 lln) stroom 4: VOL
BB6 Papegaai (max 12 lln) stroom 4/5: VOL
BB7 Uil (max 12 lln) stroom 5 t/m 7: VOL

Aanmelding van leerlingen kan gedurende het gehele schooljaar. Plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt in de basis binnen 10 weken na aanmelding,
Om onderwijs te kunnen volgen binnen het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven!

Toelaatbaarheidsverklaring

Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Olivijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Passend Onderwijs Almere. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de zwaarte van de indicatie. Olivijn is daarbij één van die voorzieningen.