Aanmelding

Oriëntatie en aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.  

Momenteel hebben wij op Olivijn nog maar zeer beperkt plek. Afhankelijk van de leeftijd en de onderwijsbehoeften van een leerlingen wordt bekeken of de leerling plaatsbaar is in de plekken die wij nog open hebben. In onderstaand schema ziet u de huidige plekken per 27-03-2024:

Huidig:
OB1 Gup: VOL
OB2 Dolfijn: VOL
OB3 Zeester: VOL
MB1 Muis: VOL
MB2 Mol: VOL
MB3 Vos: 1 plek
MB4 Haas: VOL
MB5 Tijger: VOL
MB6 Hert: VOL
MB7 Zebra: VOL
BB1 Mus: VOL
BB2 Raaf: VOL
BB3 Duif: 4 plekken
BB4 Pauw: 1 plek
BB5 Zwaan: VOL
BB6 Papegaai: 2 plekken
BB7 Uil: VOL
Zorggroep Kat: VOL


Momenteel hanteren wij een wachtlijst. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de bezetting op de wachtlijst. De aanmelddatum van ouder(s)/verzorger(s) is leidend. Wij kunnen geen indicatie geven wanneer wij tot plaatsing over kunnen gaan.

Onderbouw: 9 kinderen op de wachtlijst
Middenbouw: 4 kinderen op de wachtlijst
Bovenbouw: 1 kind op de wachtlijst
Zorggroep: 3 kinderen op de wachtlijst


Toelaatbaarheidsverklaring
Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Olivijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Stichting Almere Speciaal. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de zwaarte van de indicatie. Olivijn is daarbij één van die voorzieningen.