Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De (G)MR bespreekt beleidszaken zoals bv. het schoolplan, de schoolgids en het toepassen van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Over een aantal zaken wordt van de (G)MR advies gevraagd over de te nemen maatregelen. Soms moet de (G)MR instemmen voordat besluiten door de directie en het bestuur mogen worden genomen. In de Wet op de Medezeggenschap is dat precies geregeld.

Samenstelling (G)MR


 

De (G)MR bestaat uit personeelsleden en ouders.

Personeelsgeleding
Monique Herben  

leerkracht Aventurijn

Leonie de Haas   leerkracht Olivijn
Linda Gesman   leerkracht De Bongerd
Femke v/d Akker   leerkracht De Bongerd
Marleen Hietland contactpersoon AOB leerkracht Olivijn
Hilma peters secretaris leerkracht Olivijn
Oudergeleding
Arjan Mol voorzitter ouder Aventurijn
Anita Koning   ouder Aventurijn
Alexandra Kenter   ouder Olivijn
 

Meer informatie?

Het e-mailadres van de (G)MR is: mr.olivijn@almere-speciaal.nl. U kunt hier het reglement van de medezeggenschapsraad downloaden.

< Terug naar Inspraak