Aanmelden / inschrijven

Oriëntatie en aanmelding

Wij vinden het belangrijk dat ouders en (zo mogelijk) de leerling een goed beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school. Dit betekent dat we graag vooraf informatie en een voorlichting willen geven voordat een leerling geplaatst kan worden.  Helaas zitten de meeste groepen momenteel vol en zijn we gedwongen met een wachtlijst te werken. Vandaar dat we momenteel pas een afspraak maken met ouders en kind zodra er zicht is op een mogelijke plaatsing op korte termijn van het betreffende kind. 
Omdat ouders zich terecht soms eerst willen kunnen oriënteren zijn we voornemens in de tweede helft van schooljaar 2019-2020 algemene voorlichtingsmiddagen te organiseren. Zodra hier meer over duidelijk is maken we dit op de website bekend.

Aanmelding van leerlingen kan gedurende het gehele schooljaar. Plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt in de basis binnen 10 weken na aanmelding, Helaas is dat momenteel in veel gevallen vanwege een tekort aan plekken niet mogelijk. 
Om onderwijs te kunnen volgen binnen het speciaal onderwijs is het belangrijk dat er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven!

Voor het schooljaar 2021-2022 zijn er nog maar zeer beperkt plaatsingen van nieuwe leerlingen mogelijk. In de onderbouw (leeftijd 4 tot 6 jaar) en middenbouw (leeftijd 7 tot 9 jaar) kunnen wij nog enkele leerlingen plaatsen. In de bovenbouw (leeftijd 10 tot 12) is plaatsing helaas niet meer mogelijk. Plaatsing in een groep is afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften van betreffende leerling en de groep.

Toelaatbaarheidsverklaring
Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Olivijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Passend Onderwijs Almere. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de zwaarte van de indicatie. Olivijn is daarbij één van die voorzieningen.