Aanmelden / inschrijven

Oriëntatie en aanmelding
Wij vinden het belangrijk dat ouders en eventueel de leerling eerst een bezoek brengen aan onze school voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Zij kunnen zo een beeld krijgen van het onderwijs bij ons op school.  Aanmelding van leerlingen kan in principe gedurende het gehele schooljaar plaatsvinden. Plaatsing van nieuwe leerlingen geschiedt in principe bij aanvang van het nieuwe schooljaar en na de kerstvakantie. Om onderwijs te kunnen volgen binnen het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Toelaatbaarheidsverklaring
Om speciaal onderwijs te kunnen volgen op Olivijn dient een leerling een toelaatbaarheidsverklaring te hebben. Voor informatie hierover en de stappen die doorlopen moeten worden verwijzen wij u naar de website van Passend Onderwijs Almere. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan een leerling worden aangemeld bij een onderwijsvoorziening passend bij de zwaarte van de indicatie.