Passend Onderwijs Almere

Samenwerking Passend Onderwijs Almere

Met het ingaan van de Wet passend onderwijs, hebben scholen de zorgplicht om elke leerling een goede onderwijsplek te bieden.
Olivijn werkt nauw samen met Passend Onderwijs Almere. Dat kan gaan om een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs, meedenken over de best passende plek voor een leerling in het regulier of speciaal basisonderwijs of juist overleg gericht op een passende uitstroombestemming, regulier of speciaal.
Bij de keuze van een passende onderwijsplek worden de ouders nauw betrokken. 

Het doel van Passend Onderwijs Almere is eenvoudig, maar tevens veel omvattend: "Alle Almeerse leerlingen succesvol in Almere naar school."

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van de directeur of locatieleider. De directeur bestuurder van Passend Onderwijs Almere is dhr. R. Pet. Hij vormt samen met de directeur dhr. A. van Tok (regie & bedrijfsvoering) tevens het bestuur van Almere Speciaal.> Naar de website