Ouderraad

De ouderraad houdt zich o.a. bezig met het meedenken over de door school te ondernemen bijzondere activiteiten, zoals projecten, excursies, schoolreisjes en festiviteiten

  •     het organiseren van ouderavonden
  •     het adviseren van de medezeggenschapsraad
  •     het beheren van het schoolfonds
  •     het verlenen van hand- en spandiensten, bijv. in de schoolbibliotheek, Atelier Speciaal en andere projecten.

Samenstelling OR
De huidige ouderraad bestaat uit:

Charlotte Struijk voorzitter
Martha de Potter secretaris
Ingrid Camardese  penningmeester
Annemarie Peelen  
Anca van Achterbergh  
Lucia Schaap  
Daniëlla Posno  
Danielle Dissel  

Meer informatie?
Het e-mailadres van de ouderraad is: or.olivijn@almere-speciaal.nl. U kunt hier het reglement van de ouderraad downloaden.

< Terug naar Inspraak