Corona-virus: update 16 maart 2020

16-03-2020
Gisteren heeft de regering besloten dat tot 6 april alle scholen gesloten zijn, behalve voor kinderen waarvan ouders in de vitale beroepsgroep vallen. De regering hoopt door deze nieuwe maatregel het aantal besmettingsgevallen te beperken.
Vandaag is het team bij elkaar gekomen om te bespreken op welke wijze wij invulling geven aan de komende drie weken. Wij komen tot de volgende punten:

Opvang op school
dit is alleen voor ouders die een vitaal beroep hebben
Zoals aangegeven kunnen de ouders die een vitaal beroep uitoefenen gebruik maken van opvang op school. Deze ouders moeten dit kenbaar maken door een mail te sturen naar school waarin zij ook hun telefoonnummer zetten zodat wij contact kunnen opnemen voor overleg. Het is belangrijk dat wij tijdig weten om welke kinderen dit gaat en ook hoeveel dagen en welke dagen opvang noodzakelijk is. 

Ondanks dat we zo goed mogelijk willen helpen, is de kans aanwezig dat het kind niet door de eigen leerkracht kan worden opgevangen. Dat komt doordat meerdere leerkrachten vanwege gezondheidsklachten thuis zijn en doordat we het werk ook zo goed mogelijk met elkaar willen verdelen.
Wij willen ouders erop wijzen dat ook in dit geval opvang niet mogelijk is wanneer één of meerdere van de onderstaande klachten zich voordoen:
- Neusverkoudheid;
- Hoesten;
- Keelpijn;
- Verhoging van 38 graden en meer

Ook geldt dat kinderen minstens 24 uur klachtenvrij moeten zijn voordat ze weer naar school kunnen.

Thuis onderwijs
De komende periode zijn de kinderen noodgedwongen thuis.
Wij zijn op dit moment materiaal aan het verzamelen en kijken vervolgens welke materialen en websites wij voor de leerlingen thuis ingezet kunnen worden. Regelmatig houden wij de ouders op de hoogte. Uiteraard kunnen zij ook contact met de school opnemen als zij tegen dingen aanlopen of andere vragen hebben. 

Leerlingvervoer
In geval een kind gebruik maakt van leerlingvervoer en de ouders recht op opvang hebben (zie boven), kan  contact opgenomen worden met de afdeling leerlingvervoer van de gemeente. 

Zorgondersteuning
Vragen over de zorg- of gedragsondersteuning worden aan de zorgondersteunende organisatie gesteld omdat wij daar buiten school geen bemoeienis mee hebben. Uiteraard denken wij wel graag mee!

Stages
Alle stages worden tot 6 april gestopt. Mocht hier de komende dagen anders naar gekeken worden, dan horen de ouders dit nog.

Contact met kinderen
Wij vinden het erg belangrijk om ook contact te houden met de kinderen.
Voor alle groepen geldt dat er regelmatig een bericht zal worden verstuurd of materiaal wordt aangereikt via de ouderportaal of mail.
Kinderen mogen ook hun vragen of opmerkingen met ons delen door een mail te sturen naar de leerkrachten. Waar mogelijk kijken we nog of er ook andere manieren zijn om het contact met de kinderen te houden.

We snappen dat het allemaal veel van iedereen vraagt. Het is een uitzonderlijke situatie waar we zo goed mogelijk met elkaar in moeten samenwerken. We zijn heel dankbaar voor alle begrip en medewerking.

Met hartelijke groet, het MT van Olivijn