Corona-virus

28-02-2020
Het Corona-virus is ook in Nederland aangetroffen en zelfs dichtbij Almere, namelijk in Diemen.

Wij hebben als school met het RIVM en de GGD contact gezocht.
Zij geven aan dat er op dit moment geen reden is om actie te ondernemen als school. Wel verwijzen zij naar hun website en die van de overheid waar antwoord op heel veel vragen wordt gegeven:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Wij hebben voor onze school speciale desinfecterende zeep aangeschaft en laten de kinderen en het personeel regelmatiger hun handen wassen.

Onze kinderen kunnen gewoon naar school komen! Maar, als iemand in de eerste twee weken na bijvoorbeeld terugkeer uit een risicogebied gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts.

Omdat onze leerlingen een extra kwetsbare doelgroep is mogen de ouders bij twijfel hun kind thuis houden en zullen wij coulant zijn als kinderen hierdoor makkelijker afwezig zijn.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en brengen onze ouders direct op de hoogte als daar reden voor is.