Onze school is gezond

08-04-2019
Onze school heeft voor de tweede keer het vignet Gezonde School behaald. Naast het vignet bewegen en sport hebben wij nu ook het vignet roken-, drugs- en alcohol behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft dit schooljaar speciale aandacht besteed aan het thema roken-, drugs- en alcohol. U kunt hier meer informatie over vinden op de website onder het kopje Gezonde school.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.