Inspraak

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan van zowel het personeel als de ouders. Voor de scholen binnen stichting Almere Speciaal is gekozen voor één gemeenschappelijke MR, voor Olivijn, Aventurijn en De Bongerd.
Tijdens de ongeveer 7 vergaderingen per jaar wordt de (G)MR vaak advies gevraagd over een aantal zaken die de school, de leerkrachten, maar vooral ook de leerlingen en hun ouders aan gaan.
> Lees meer


Ouderraad

Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. In deze raad hebben ouders van de leerlingen zitting. Het doel van de ouderraad is het bevorderen van het contact tussen ouders en school. Mede daarom wonen ook vertegenwoordigers van het schoolteam de vergaderingen van de ouderraad bij.
> Lees meer


Klachten

Bij problemen wendt u zich in eerste instantie tot de groepsleerkracht. Deze kan ook de teamleider inschakelen. Indien u niet tevreden bent over de gang van zaken op school of in de klas kunt u contact opnemen met de teamleider of de directie.
> Lees meer bij Praktische Informatie