N

Bedankt!

6 april 2018

Intussen heeft 50% van u, ouders het tevredenheidsonderzoek ingevuld. Wij danken u hartelijk voor uw tijd. Alle leerlingen krijgen vandaag een klein presentje als bedankje hiervoor. Binnenkort ontvangen we van het bureau Beekveld&Terpstra de terugkoppeling. Deze terugkoppeling wordt weer besproken met bestuur, team en een afvaardiging van ouders. De ontwikkelpunten die hieruit naar voren komen verwerken wij weer in het nieuwe jaarplan en het volgende schoolplan. Een korte terugkoppeling zullen we opnemen in onze nieuwsbrief in mei.