N

Handreiking privacy ouders

6 maart 2018

Olivijn werkt samen met diverse partijen. Een onderdeel van deze samenwerking is gegevensuitwisseling. Onze medewerkers gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het is voor u als ouder goed om te weten wat uw rechten zijn in verband met uw privacy en de privacy van uw zoon/dochter. Hoe wij dat doen kunt u lezen in de Handreiking privacy die u vindt op onze website onder het kopje documenten.