N

Ouderbetrokkenheid

9 januari 2018

Op dinsdag 23 januari organiseert Passend Onderwijs Almere en Gemeente Almere een bijeenkomst met het thema communicatie tussen ouders en school. De bijeenkomst gaat over samenwerken aan de toekomst van onze kinderen. De bijeenkomst is in De Watertuin, Churchillweg 3, 1314 RA Almere en duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur. U ontvangt de uitnodiging via uw zoon/ dochter.