N

Prikactie Olivijn 27 juni 2017

28 juni 2017

We kunnen terug kijken op een geslaagde prikactie.
Veel ouders ondersteunden de actie door hun zoon/dochter later naar school te brengen. Ook vervoerders hielpen mee door de taxi en bus later te laten rijden. Rond half 10 druppelden de leerlingen binnen. De ouders die hun zoon/dochter kwamen brengen kregen koffie aangeboden en konden de petitie tekenen. In de groepen werd met de aanwezige kinderen actiedoeken gemaakt, die later vóór de school opgehangen werden. Ook de beide bestuurders bezochten de school tijdens de actie. Het team van Olivijn bedankt alle ouders, vervoerders, bestuur en ketenpartners voor hun betrokkenheid.