N

Bestuurder Ruud Pet met pensioen

15 februari 2017

Per 15 februari gaat Ruud Pet, bestuurder van onder meer Almere Speciaal, met pensioen. De raad van toezicht is al vergevorderd met het selecteren van een opvolger; binnenkort wordt een voorstel tot benoeming verwacht. In de tussentijd zal Ad van Tok, directeur Regie en Bedrijfsvoering, op verzoek van de raad van toezicht voor een korte periode optreden als bestuurder. Voor wat betreft de dagelijkse gang van zaken op Bongerd, Olivijn en Aventurijn, zal er de komende maanden weinig veranderen.